Ricky Setianwar
Tulisan-tulisan yang seharusnya berada di kakus, dididik di sini; untuk menghilangkan noda di kamus.